100 – lecie Szkoły Podstawowej w Olszewce

W dniu 22 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Blechacza w Olszewce. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele filialnym w Olszewce, którą sprawował proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią ks. Michał Adamczyk. Po mszy św. oficjalna uroczystość miała miejsce w „Starej Stodole” z udziałem zaproszonych gości, absolwentów, nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli m.in. Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jacek Tarczewski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds, Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Sławomir Napierała – burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Paweł Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Anna Biniakowska – dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Po powitaniu uczestników przez dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce Aleksandrę Agatę Minda głos zabrał Tomasz Pasieka – dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią przedstawił historię szkoły. Miłym akcentem było wręczenie brązowych Krzyży Zasługi, które otrzymały: Grażyna Kamińska, Elżbieta Mirosławska i Małgorzata Kornacka. Bardzo ciepło przyjęto występ uczniów, który nawiązywał do 100 lecia istnienia szkoły. Były życzenia i gratulacje od przybyłych gości, które przyjmowali w imieniu społeczności szkolnej Aleksandra Agata Minda i w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Olszewka i Lubaszcz (organ prowadzący szkołę) Ryszard Kamiński.

Na spotkaniu przy kawie był czas na rozmowy, wspomnienia, obejrzenia przygotowanej wystawy w budynku szkoły. Jubileuszową uroczystość zakończył Bal Absolwentów.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia – źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Olszewka i Lubaszcza