Ostatnie prace przed otwarciem Muzeum przy Gdańskiej 4

Po 12 latach czas na nową historię. Muzeum Okręgowe otwiera ponownie swoje podwoje na Gdańskiej 4

Dobiega końca realizacja projektu konserwatorskiego i rozbudowy siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4.  Planowane otwarcie nastąpi w marcu. O dokładnym terminie poinformujemy w kolejnej wiadomości.

Zwiedzający będą mieli okazję poznać efekty prowadzonego od 2016 roku remontu konserwatorskiego i rozbudowy placówki. Do zwiedzania zostanie udostępniony fragment premierowej odsłony wystawy sztuki współczesnej: OBRAZY NIE- /RZECZYWISTOŚCI. Ekspozycja zaprezentuje wypowiedzi twórcze, w kontekście zarówno inspiracji panującymi ideami, jak i prób wypracowania własnych dróg artystycznych. Znajdą się na niej prace takich artystów jak m.in. Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski, Stanisław Wejman, Andrzej Wróblewski, Teresa Pągowska, Jan Cybis, czy Józef Czapski.

Realizacja projektu pozwoliła nam uchronić dziedzictwo kulturalne naszego miasta i przywrócić dawną świetność, pochodzącemu z XVII wieku, zabytkowemu budynkowi. Jednocześnie udało się ułatwić dostęp do dóbr kultury i sztuki szerszemu gronu odbiorców – zarówno poprzez zagwarantowanie pełnej dostępności architektonicznej i funkcjonalnej, jak i poprzez wprowadzenie bogatego programu wystawienniczego, kulturowego i edukacyjnego, który mamy nadzieję, już wkrótce będzie mógł być w pełni realizowany.

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

fot. Wojciech Woźniak