Kcynia. W Centrum Kultury i Biblioteki odbyło się spotkanie otwarte kandydatów PiS

We wtorek, 24 września 2019 roku w auli Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni odyło się spotkanie otwarte obecnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz obecnego Ministra Kancelarii Premiera Pana Łukasza Schreibera. Panowie, to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do sejmu i senatu.

Spotkanie nie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców, gdyż na sali obecnych było tylko kilkanaście osób zamieszkujących Gminę Kcynia. Pozostała część, to działacze i sympatycy PiS z Nakła nad Notecią. Wśród obecnych był także Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, został powitany na początku spotkania.

Podczas spotkania Minister Łukasz Schreiber przybliżył politykę PiS, obszernie omówił programy realizowane przez partię rządzącą oraz zachęcił do głosowania w dniu 13 października 2019 roku. Pan Mikołaj Bogdanowcz w swoim wystąpieniu opowiedział o współpracy z samorządami, realizowanych projektach, dotacjach i zachęcił do głosowania na swoją osobę.

Spotkanie zakończyło się zadaniem kilku pytań z sali do kandydatów PiS.

tekst i fot. Robert Koniec