29 października upływa termin zgłaszania „Młodych Talentów Krajny i Pałuk” Nagroda główna 2 000 zł w gotówce!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o trwającym Plebiscycie „Młody Talent Krajny i Pałuk” edycja 2019.

Zapraszamy do składania zgłoszeń przez szkoły, rodziców, trenerów, przedstawicieli lokalnych organizacji np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, OSP itd. do dnia 29.10.2019 r. (wtorek).

Zgłoszenia powinny być składane w formie Formularza zgłoszeniowego, drogą pocztową bądź osobiście w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kandydatem może być osoba indywidualna lub grupa osób pochodząca z powiatu nakielskiego. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które w momencie zgłoszenia nie ukończyły 25 lat.

Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie powinni wyróżniać się szczególnymi umiejętności, osiągnięciami w różnych dziedzinach życia, np. sport, taniec, muzyka, wolontariat.

Zwycięzcą zostać może osoba, bądź grupa osób, która uzyska największą liczbę punktów sumujących się poprzez głosowanie SMS oraz punktacje jaką przyzna Jury.

Nagrodami w Plebiscycie są : I miejsce– nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł, II miejsce– smartphone o wartości do 1500 zł , III miejsce– głośnik JBL o wartości do 500 zł.

Szczegóły na www.krajna-paluki.cna.org.pl

Opracowanie: „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią