Święto ekologii w nakielskiej „Dwójce”

W dniach 19-20 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią odbyły się Dni Edukacji Ekologicznej. Rozstrzygnięto też gminny konkurs pt. „To ostatni dzwonek dla klimatu!”.

Od 18 do 24 listopada w Europie trwa Tydzień Edukacji Globalnej. Do poruszanych podczas niego zagadnień należą między innymi kryzys klimatyczny i ekologia – to właśnie na tych kwestiach  skupili się uczniowie klasy 8b, którzy wraz z p. Patrycją Michalik, p. Pawłem Krupinskim i p. Eweliną Czarnolewską zorganizowali Dni Edukacji Ekologicznej pod Honorowym Patronatem pana prof. dr. hab. Jana Pikula – JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz pani prof. dr hab. Grażyny Odrowąż – Sypniewskiej, Prorektora ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy. Wydarzenie zostało również objęte patronatem Fundacji Dzika Polska, bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego,  Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS. Honorowym partnerem wydarzenia był również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy i Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania.

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej rozpoczęły się w SP2 już 14 listopada – tego dnia pan dr Mirosław Więcław z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił wykład pt. „Współczesne zmiany klimatu Ziemi”. Uczniowie klas ósmych dowiedzieli się, czym jest ocieplenie klimatu i jakie są jego konsekwencje. Zagadnienie kryzysu klimatycznego zostało również poruszone 19 listopada przez uczniów klasy 8b, którzy swoim wykładem zainaugurowali obchody Dni Edukacji Ekologicznej. Ósmoklasiści przedstawili swoim rówieśnikom z klas 7-8 przyczyny i skutki ocieplenia klimatu, fakty potwierdzające istnienie kryzysu klimatycznego oraz sposoby dbania o ekologię na co dzień. Uczniowie wspomnieli również o Grecie Thunberg – młodej aktywistce ze Szwecji, która stała się symbolem walki z kryzysem klimatycznym i autorytetem nastolatków.

Podczas Dni Edukacji Ekologicznej podopieczni SP2 gościli wykładowców akademickich i przedstawicieli instytucji proekologicznych, którzy podczas swoich prelekcji skupili się na konkretnych zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska. Prof. dr hab. Beata Messyasz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza omówiła wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie zbiorników wodnych. Dr hab. Bernadeta Szczepańska z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rozważyła z kolei zagadnienie zanieczyszczenia powietrza, uwzględniając przy tym stan powietrza w Nakle nad Notecią. Ten sam problem poruszyła również pani Joanna Kozakiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która szczegółowo omówiła jakość powietrza atmosferycznego w naszym mieście i wyjaśniła, w jaki sposób przeprowadza się jego badania. Dzięki panu Jarosławowi Ciepłuchowi ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS dzieci dowiedziały się między innymi o projekcie „Human Smart City”, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców miasta w tworzenie inteligentnych i ekologicznych rozwiązań w Nakle nad Notecią. Dr Magdalena Trojankiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego omówiła sposoby dbania o środowisko, możliwe do realizowania na co dzień przez dzieci. Pani Trojankiewicz towarzyszyli również studenci – pani Barbara Szulc, która omówiła oddziaływanie zanieczyszczeń na płazy, a także pan Wojtek Lipa, który skupił się na wpływie odpadów na zdrowie i życie ssaków. Widok zwierząt-ofiar zanieczyszczeń środowiska z pewnością rozczulił wrażliwe serca uczniów i zmotywował ich do podjęcia działań proekologicznych.  Pozytywnym akcentem kończącym obchody Dni Edukacji Ekologicznej były wykłady członków bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekologicznego i wykładowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego: dr inż. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej oraz dr. inż. Tomasza Stosika. Pani Krasicka-Korczyńska przeprowadziła wykład pt. „Co można zjeść w łąki”. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się kosz roślin, które zostały zerwane na łące specjalnie dla dzieci kilka godzin przed wykładem. Pan Stosik wygłosił z kolei prelekcję pt. „Wędrówki roślin”, podczas której zaprezentował ich różne gatunki i sposoby rozprzestrzeniania się po świecie. Warto podkreślić, że nawet najmłodsi podopieczni uczestniczyli w Dniach Edukacji Ekologicznej. Pani Ewelina Czarnolewska – nauczycielka biologii i geografii w SP2– przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas 1-3 dotyczące ekologii. Brzdące poznały między innymi sposoby dbania o środowisko i zasady segregacji odpadów. Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki, z których będą mogły korzystać podczas lekcji.

20 listopada odbyło się również ogłoszenie wyników w gminnym konkursie na plakat proekologiczny „To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Konkurs odbył się pod patronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pani Marii Dombrowicz, a także Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pana Sławomira Napierały. Do organizatorów konkursu wpłynęło 95 prac plastycznych z 7 szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z Trzeciewnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Ślesina. Plakaty oceniane były przez jury w składzie: Marżanna Otto, Jolanta Stawicka, Joanna Czajkowska, Ewelina Czarnolewska i Patrycja Michalik.

Wyniki konkursu w kategorii wiekowej klas 4-6:

1 miejsce: Zuzanna Gondek (SP nr 2)

2 miejsce: Szymon Skonieczny (Występ), Anna Bajdała (SP2),

3 miejsce: Martyna Młynarek (SP Występ), Piotr Hartwich (SP Występ), Jakub Krupinski (SP nr 4).

Wyróżnienia: Wiktoria Gil (SP nr 2), Paweł Witusiński (SP nr 2), Nicolas Drzonek (SP nr 2), Igor Stachowski (SP nr 2), Maja Osowska (Występ), Antonina Struczewska (Występ), Miłosz Nowak (Paterek), Amelia Chamera (Trzeciewnica).

Wyniki konkursu w kategorii wiekowej klas 7-8:

1 miejsce: Lena Bzdawka (SP nr 4), Kinga Gondek (SP nr 2),

2 miejsce: Alan Boiński (SP nr 4), Marcelina Jakś (SP nr 4),

3 miejsce: Maria Olszewska (SP nr 2), Oliwia Obremska (SP nr 2).

Wyróżnienia: Weronika Dąbecka (SP nr 3), Amelia Serwus (SP nr 4), Tymoteusz Sobczak (SP nr 2).

Należy podkreślić, że w konkursie nie ma przegranych – każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział i mały upominek. Wręczenie tylu nagród nie byłoby możliwe bez zaangażowania uczelni wyższych, instytucji proekologicznych i firm. Serdeczne podziękowania za przekazanie nagród kierujemy do:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,

Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS,

Zarządu Banku Spółdzielczego z Nakła nad Notecią,

Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania,

Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania,

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia,

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy,

Nadleśnictwa Szubin,

Sklepu z pralinkami Bą-Bą z Bydgoszczy,

Wydawnictwa „Głos Przyrody”,

Wydawnictwa Amconex,

Wydawnictwa „Gaj”,

Redakcji BioKurier.pl,

Firmy My Happy Ocean,

Firmy KABAK,

Firmy Sylveco,

Bydgoskiej Wytwórni Mydła,

Firmy LookFood,

Firmy Primavika,

Fabryki wyrobów cukierniczych JAGO z Bydgoszczy.

tekst: Patrycja Michalik

zdjęcia: Gabriela Barwińska-Szczutkowska z RDOŚ

zdjęcia z warsztatów: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią