5-lecie nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku

150

Rok 2020 to szczególna data w historii Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku. Jest to bowiem rok jubileuszowy, w którym świętujemy dwie ważne rocznice: 200-lecie istnienia szkoły w Klukowie oraz 5-lecie nadania imienia profesora Jana Czochralskiego naszej placówce. W ramach uroczystych obchodów zaplanowaliśmy wiele wydarzeń, które jako „szkoła zmieniającego się świata” realizujemy. 22 października br. zakończy się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Wybitni Polacy – znani i nieznani. Profesor Jan Czochralski”. Zmagania rozpoczęły się jesienią 2019 roku. W ich wyniku do etapu rejonowego zakwalifikowały się 82 osoby z jedenastu szkół podstawowych z rożnych miejscowości i miast Polski: Kamienicy Królewskiej, Kcyni, Bydgoszczy, Gdańska, Warszawy, Libiąża, Borkowa. Następnie, wiosną 2020 r. do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 58 uczestników, zaś w finale, który właśnie ma miejsce, bierze udział 37 nastolatków. Laureaci konkursu oprócz nagród, przesłanych drogą pocztową, uzyskają także dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Kolejnym przedsięwzięciem jest przekaz dla potomnych. Uczniowie naszej szkoły napisali listy do kolegów i koleżanek z przyszłości, a Rodzice i Nauczyciele – przesłania do przyszłych pokoleń. Dokumenty te, wspólnie z historią i aktem założycielskim placówki umieszczono w kapsule czasu, która została wkopana na terenie ogrodu szkolnego. W dniach 19-22 października br. Społeczność Szkoły obejrzy wystawę dedykowaną Patronowi szkoły oraz filmy dokumentalne przedstawiające sylwetkę tego wybitnego Polaka. W dniach wzmiankowanych powyżej ukażą się też na Facebooku i stronie internetowej publikacje obrazujące historię szkoły, jej osiągnięcia, infrastrukturę i Społeczność. 23 października 2020 roku, w dniu 135. urodzin profesora Jana Czochralskiego – Patrona Szkoły, planowana jest zdalna uroczystość jubileuszowa z udziałem Gości Honorowych. (…) Wierzymy, że jubileusz będzie świętem radosnym, niezapomnianym i pięknym, wyrażonym w motcie „Radość najpiękniejszych lat”.

mgr Agata Markiewicz-Babło Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku

zdjęcie ilustracyjne