Uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Wczoraj, 2 grudnia 2019 roku, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Markiem Gralikiem spotkali się ze Stypendystami Prezesa Rady Ministrów z terenu Miasta Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego i nakielskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku w województwie kujawsko-pomorskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 213 uczniów. Nie zabrakło uczniów z powiatu nakielskiego. Stypendia otrzymali: Weronika Świtalska kl. 4 TE, Szymon Chuchla uczeń kl. 3 TŻŚ (oboje Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej).

Spotkanie było też okazją do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom i pedagogom odznaczeń – Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę, Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Złote medale „Za długoletnią służbę” otrzymali m.in. Zofia Napierała, Bogdan Ślagowski i Henryk Wojciechowski.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Bogdan Ślagowski, KPUW