6 cech idealnego prezentu na Dzień Ojca

Poszukiwanie idealnego prezentu nie jest łatwe, musi on spełniać szereg wymogów i być indywidualne dopasowany do odbiorcy. Z okazji Dnia Ojca przedstawiamy 6 cech jakie powinien posiadać prezent idealny. Mając świadomość jakie kryteria powinien spełniać upominek  i na co należy zwrócić uwagę przy jego wyborze, mamy większe szanse na jego odnalezienie i sprawienie bliskiej osobie radości.  

Rozważaniom na temat idealnego prezentu sporo uwagi poświęcili w swoich pracach m.in. tacy badacze jak Russel W. Belk czy John F. Sherry, Jr. To właśnie oni wskazują na sześć warunków, które muszą zostać spełnione, żebyśmy mogli mówić o prezencie idealnym.

Prezent idealny – poświęcenie

Idealny prezent to taki, który wymaga poświęcenia i wyrzeczeń od obdarowującego. Może to być poświęcenie w zakresie finansowym, kiedy decydujemy się podarować bliskiej osobie drogi prezent, rezygnując tym samym z jakichś przyjemności dla siebie. Równie dobrze jednak poświęcenie może polegać na dużej ilości wysiłku lub czasu jaki włożymy w poszukiwania wymarzonego prezentu czy też samodzielne wykonanie upominku.

Uszczęśliwienie odbiorcy

Koncepcja prezentu idealnego zakłada jednak, że w tym przypadku jedynym celem obdarowującego ma być chęć sprawienia obdarowanemu przyjemności. Prezent idealny jest więc z założenia prezentem altruistycznym, wręczanym drugiej osobie zupełnie bezinteresownie. Wręczanie prezentów może być czasem podyktowane różnymi motywami, a intencje darczyńcy nie zawsze są bezinteresowne np. gdy wręczamy komuś prezent by uzyskać coś w zamian albo chcemy w ten sposób uspokoić własne wyrzuty sumienia.

Prezent jako dobro luksusowe

Prezent idealny to taki, który jest dla obdarowanego dobrem luksusowym. Warto zaznaczyć jednak, że luksus nie jest tożsamy z wysoką ceną. Takie rozumowanie prowadziłoby bowiem do błędnego przekonania, że prezent idealny musi być drogi, a przecież wszyscy doskonale wiemy, że to nie prawda. Luksus w tym przypadku może oznaczać wszystko to, co nie jest obdarowanemu niezbędne do życia i bez czego mógłby się on obyć. Mówiąc o luksusie, mamy tu więc na myśli coś, czego osoba obdarowana pragnie, a czego nie kupiłaby sobie sama, uznając to za zbędny wydatek. Prezentem idealnym nie mogą więc być produkty pierwszej potrzeby, niezbędne do życia przedmioty codziennego użytku. Prezent idealny odwołuje się raczej do potrzeb wyższego rzędu takich jak miłość, poczucie własnej wartości czy potrzeba samorealizacji. Dzięki niemu osoba obdarowana ma się poczuć kochana i wyjątkowa.

Dopasowanie prezentu

Jedną z cech idealnego prezentu jest również jego adekwatność i indywidualne dopasowanie do odbiorcy. Prezent idealny to taki, który zaspokaja aktualne potrzeby i oczekiwania osoby obdarowanej, jest dopasowany do jej osobowości, gustu i zainteresowań. Stosowność prezentu zależy też w znacznej mierze od rodzaju relacji jaka nas z osobą obdarowaną łączy. To co będzie bowiem odpowiednim prezentem od męża dla żony, niekoniecznie sprawdzi się jako prezent dla koleżanki z pracy, a czasem może zostać wręcz źle odebrane, jeśli prezent będzie zbyt drogi lub zbyt intymny. Dopasowanie prezentu do osoby obdarowanej jest bardzo ważne również z tego względu, że odpowiednio dobrany prezent jest odzwierciedleniem naszej empatii i zrozumienia dla drugiej osoby. Idealny prezent pokazuje obdarowanemu, że jest dla nas ważny skoro wiedzieliśmy co sprawi mu radość i co mu podarować. – mówi Anna Wais z serwisu Prezentmarzeń.

Element zaskoczenia

Prezent idealny musi zawierać również element zaskoczenia. I nie chodzi tu wcale o sam fakt niespodziewania się otrzymania prezentu, bo ten raczej ciężko byłoby uzyskać w przypadku chociażby świąt czy urodzin, kiedy nasi bliscy wiedzą, że z pewnością ich czymś obdarujemy. Chodzi raczej o to, by osoba obdarowana nie spodziewała się konkretnie takiego prezentu. Z tego względu, idealnym prezentem nigdy nie będzie prezent zamówiony, który osoba obdarowana sama wskazała jako wymarzony i najlepszy dla siebie na daną okazję. W przypadku prezentu idealnego to my musimy odgadnąć marzenia obdarowanego, dając mu w ten sposób dowód naszej uwagi i miłości.

Radość z prezentu

Po czym poznajemy, że trafiliśmy z prezentem? Oczywiście po radości osoby obdarowanej. Radość z prezentu jest kluczowym elementem prezentu idealnego, który poniekąd wynika z wszystkich pozostałych. Im lepiej odgadliśmy marzenia drugiej osoby, im bardziej nie spodziewa się ona prezentu i im więcej wysiłku włożyliśmy w jego zdobycie lub przygotowanie, tym większa radość obdarowanego. To bardzo ważne by wybierając prezent odsunąć na bok własne upodobania. Prezent idealny ma bowiem za zadanie sprawiać przyjemność osobie obdarowanej, nie obdarowującemu.

Spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków nie jest rzeczą łatwą, idealny prezent również jest czymś trudnym do osiągnięcia, będąc raczej wyjątkiem niż regułą. Trudne, nie znaczy jednak niemożliwe! Zaproponowany przez Belka model idealnego prezentu może stać się dla nas wskazówką, dzięki której będziemy mogli lepiej przygotować się do poszukiwań prezentu dla bliskiej osoby. Dla takiego efektu warto się postarać! W końcu nic nie daje takiej satysfakcji, jak uśmiech i szczęście naszych bliskich.

Małgorzata Dębska