6-latki z nakielskiego Słoneczka w muzeum na wróżbach andrzejkowych i wystawie starych zabawek.

343

Dnia 29 listopada 2019 roku grupa Promyczków z Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Nakle udała się do Muzeum Ziemi Krajeńskiej na zajęcia andrzejkowe.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że dawniej w dniu św. Andrzeja wróżyły sobie panny, które bardzo chciały wyjść za mąż, a w dzień świętej Katarzyny wróżyli sobie kawalerowie. W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z tradycją ludową wieczoru wróżb, pielęgnowaną od najdawniejszych czasów i przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy poznali dawne wierzenia i przesądy, a także najpopularniejsze wróżby. Dodatkową atrakcją dla dzieci okazała się być wystawa dawnych zabawek z naszego regionu. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć zabawki, jakimi najprawdopodobniej bawili się ich dziadkowie. Wystawa wzbudziła wiele emocji i zaciekawienia ze strony najmłodszych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za interesującą lekcję.

Aleksandra Morszczynin – Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Nakle