60 tys. wniosków z tarczy wpłynęło do ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko pomorskim do 15 kwietnia wpłynęło niemal 60 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej”. Najwięcej z nich, bo ponad 45,6 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 12,5 tys. to wnioski o świadczenie postojowe. Pozostałe wnioski dotyczą odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko pomorskiego.

W ramach „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny dla firmy okres związany z epidemią koronawirusa. Tarcza daje prawo do świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Każdy płatnik może także skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej.

Wśród przedsiębiorców jednak największym zainteresowaniem cieszy się możliwość zwolnienia z opłacania składek.Zwolnienie dotyczy całości nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania.Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. O taką formę pomocy stara się 45,6 tys. przedsiębiorców z naszego regionu -informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać:

  • osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili działalność przed
    1 lutego 2020 r. i ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia)
  • duchowni,
  • płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r.;

Warunkiem zwolnienia z opłacania składek jest to, żeby przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. nie miał zadłużenia za okres dłuższy niż 12 m-cy lub zadłużenie było objęte spłatą w ramach zawartego z ZUS układu ratalnego.

Popularne jest też świadczenie postojowe

Popularne jest też świadczenie postojowe, o które zwróciło się 12,5 tys. osób z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 11,5 tys. osób samozatrudnionych oraz 984 osób na umowach cywilnoprawnych.

Z kolei z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać przeszło 1,4 tys. przedsiębiorców z naszego regionu. Ulga dotyczy wszystkich składek –  zarówno opłacanych za przedsiębiorcę jak i jego pracowników. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni – wyjaśnia rzeczniczka.

Jak otrzymać wsparcie z tarczy

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Najszybszą formą składania wniosków jest Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Zachęcamy do składania wniosków tą drogą, to zdecydowanie przyspieszy ich obsługę. W naszym regionie kanałem elektronicznym zostało złożonych 49proc. dokumentów. Pozostałe 51 proc. wniosków wpłynęło do ZUS droga tradycyjną – w postaci papierowej.  Wnioski można złożyć także za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”- dodaje Krystyna Michałek.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki by skorzystać ze zwolnienia ze składek mają czas
do 30 czerwca na złożenie wniosku. Natomiast wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Liczba wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej w poszczególnych oddziałach ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski o pomoc z Tarczy województwo kujawsko-pomorskie Oddział ZUS w Bydgoszczy Oddział ZUS w Toruniu
zwolnienie ze składek 45 631 23 760 21 871
świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 11 512 5 362 6 150
świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych 984 508 476
odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty 1 450 796 654
SUMA 59 577 30 426 29 151

 

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego