76. rocznica wyzwolenia Kcyni

„Kcynię wyzwoliły wojska radzieckie 22 stycznia 1945 r. Ich straż przednia znalazła się nieopodal miasta już 21 stycznia, jednak główne siły wkroczyły dopiero nazajutrz. Bezpośrednich walk o Kcynię nie było, z wyjątkiem drobnej potyczki, w której zginęło 5 Niemców. Żołnierze radzieccy nie zatrzymali się w mieście, pomaszerowali w kierunku zachodnim” – czytamy w książce „Dzieje Kcyni” pod red. W. Jastrzębskiego.

Dziś, w rocznicę wyzwolenia Kcyni, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z Przewodniczącym Rady Janem Kurantem złożyli kwiaty i zapalili znicz w miejscu, gdzie stoi pomnik o tym przypominający.

Urząd Miejski w Kcyni