80. rocznica napaści ZSRR na Polskę w Kcyni

W dniu 17 września 1939 r., niecałe trzy tygodnie od agresji Niemiec hitlerowskich na nasz kraj, Związek Sowiecki zaatakował Polskę. Zaatakował bez formalnego wypowiedzenia wojny. Od godziny 3 do 6 nad ranem wojska sowieckie na całej długości przekroczyły wschodnią granicę. Agresja była praktyczną realizacją zapisów tajnego protokołu dodatkowego, będącego załącznikiem do paktu o nieagresji zawartego w sierpniu 1939 roku pomiędzy Ministrami Spraw Zagranicznych Rzeczy i Związku Sowieckiego: Ribbentropem i Mołotowem. W tajnym protokole w istocie dokonano podziału terytorium Polski, zaznaczając niemiecką i radziecką strefę wpływów. Związek Sowiecki w pierwszych dniach września zachowywał pozory neutralności – Stalin czekał, jakie stanowisko wobec napaści na Polskę zajmą mocarstwa – Anglia i Francja. Napaść Armii Czerwonej była zaskoczeniem dla władz polskich i ostatecznie przyczyniła się do podjęcia decyzji o ewakuacji władz państwowych do Francji przez Rumunię. Z chwilą agresji Związku Sowieckiego dla ludności polskiej zamieszkałej na Kresach Wschodnich, na terenach zajętych przez wojska sowieckie rozpoczął się okres terroru, prześladowań, aresztowań, pracy przymusowej, zsyłek.(oprac. na podst. www.dzieje.pl)
80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę uczczono także w Kcyni – przedstawiciele władz gminy: Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Skarbnik Gminy Edyta Szczurek Sekretarz Gminy Rafał Heftowicz złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów w miejscach pamięci: przy tablicach katyńskich umieszczonych na ścianie kościoła pw. WNMP w Kcyni oraz przy tablicy upamiętniającej zamordowanie przez Niemców burmistrza Stefana Drożdżyńskiego w dniu 16.09.1939 r. Minutą ciszy uczczono pamięć zabitych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, którzy zginęli w wyniku napaści hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego.

tekst i zdjęcia: Justyna Makarewicz