9 osób przyszło na spotkanie w sprawie remontu ul. Sądowej w Kcyni

W ubiegłym tygodniu w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kcyni odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy Sądowej z Panem Burmistrzem Markiem Szarugą oraz projektantem planowanej do remontu ulicy Sądowej w Kcyni. Mimo wcześniejszych komunikatów o organizacji takiego spotkania osób zainteresowanych było bardzo mało. Jak podkreślał Włodarz Kcyni tu i teraz chcemy wysłuchać Państwa uwag, podpowiedzi do projektu dziś prezentowanego. Remont ulicy Sadowej i Farnej oczywiście zależy od uzyskanego przez Gminę Kcynia dofinansowana.

Spotkanie przebiegało bardzo spokojnie i merytorycznie. Pan projektant omawiał projekt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkingowych. To właśnie miejsca parkingowe stały się głównym tematem w wymianie argumentów. Dyskusja skupiła się na pasie tuż przy płocie z plebanią, gdzie wygospodarowano maksymalna powierzchnię dla chodnika, na którym będzie można parkować. Znak zakazu parkowania pozostanie na wysokości pierwszej posesji z lewej strony od skrzyżowania z ul. Farną.

Nowością będzie łuk przy skrzyżowaniu z ulica Libelta, który ma ulepszyć widoczność i włączenie się do ruchu pojazdów. parkowanie pojazdów pozostanie tak jak do tej pory, na zastosowanie parkowania ukośnego ul. Sądowa ma za małą szerokość.

Odrębną sprawą, która była omawiana jeszcze przed projektem była sytuacja związana z siecią wodociągową i kanalizacyjną, o której mówił Prezes ZGKiM w Kcyni Pan Henryk Grobelny.

tekst i fot. Robert Koniec