REKLAMA
Aktualności
2017-11-21
Życzenia z okazji Dnia Pracownika ...
2017-11-21
Forum Inicjatyw Młodzieżowych ...
2017-11-21
Druga kolejka Nakielskiej Ligi ...
2017-11-21
Nowa kampania społeczna ...
2017-11-21
Informacja o kontrolach Straży ...
Nakło
Informator miejski
Sport
Miasto muzyki
Kontakt
Polecamy
Muzeum Powstanie

MuzeumAktualności

ZUS dla poszkodowanych przez żywioł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy dostrzega trudną sytuację, w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic. Dlatego oferuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS w poszczególnych powiatach i gminach osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy.

Osoby poszkodowane w nawałnicach będą miały bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

Zgodnie z otrzymaną informacją osoby poszkodowane mogą liczyć również na pomoc ZUS w sytuacjach, w których poszkodowany zgłosi zaginięcie, zniszczenie świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości osiąganego wynagrodzenia lub innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia prawa lub ustalenia wysokości świadczenia.

Więcej na temat pomocy ZUS po nawałnicach można znaleźć pod  linkiem:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610

Krystyna Michałek - Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego