REKLAMA
Aktualności
2017-07-26
Polskie Radio PiK z plenerowym ...
2017-07-26
Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła ...
2017-07-26
Poznajemy te miejsca od nowa - ...
2017-07-26
Szlak TeH2O jako 7 cud Polski? ...
2017-07-25
Resort infrastruktury na budowę ...
Nakło
Informator miejski
Sport
Miasto muzyki
Kontakt
Polecamy
Muzeum Powstanie

MuzeumAktualności PZERiI


Komunikaty Zarządu PZERiI

 Zarząd Nakielskiego Oddziału informuje, że Biuro Zarządu zostało przeniesione z ul. Ks. Piotra Skargi 2 na ulicę Ks. Piotra Skargi 6. Biuro mieści się na parterze plebani parafii św. Stanisława.

  Telefony komórkowe:512-976-099

                                    696-863-040

Kontakt z dziennikarzem internetowym 502-368-279

Biuro Zarządu czynne jest we wtorki i czwartki od godziny 10.00 do 13.00

KOMUNIKATY 

...............................................

Informacja o planowanych spotkaniach, wyjazdach i spektaklach:

 

1. W połowie lipca 2017 roku planowany jest wyjazd do Krojant i Charzykowych

2. W miesiącu lipcu 2017 wyjazd do Ustronia Morskiego

3. We wrześniu 2017 w dniach od 5 do 9 wycieczka w Góry Stołowe oraz do Pragi.  

Wszelkie inne szczegółowe informacje oraz zapisy w Biurze Zarządu.

 PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU

 W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu nakielskiego Oddziału Rejonowego. Porządek zebrania był następujący:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu

 2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok

 4. Preliminarz przychodów i wydatków na 2017 rok

 5. Planowane imprezy w 2017 roku

 6. Sprawy organizacyjne

 W posiedzeniu brał udział Zdzisław Tylicki, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy.

 Biuro Zarządu nadal mieści się w budynku plebanii parafii pw. św. Stanisława BiM. Lokal ten wydzierżawiony jest i finansowany przez Urząd Miasta. Biuro prowadzone jest przez Barbarę Kunert. Sprawy finansowo-księgowe prowadzi Barbara Ćwikła natomiast sprawami związanymi z członkostwem i zapisami na imprezy zajmuje się Felicja Paradowska.

   Stan członków na dzień 31.12.2016 wynosił 455 osób. Zarząd stwierdził, że stan ten rażąco zmalał. Są różne tego powody m.in. odłączenie się Koła PZE,RiI w Mroczy, działalność podobnych organizacji społecznych itp.

  Związek nasz jest bardzo widoczny wśród lokalnej społeczności, do czego przyczynia sie m.in. aktywność na stronach internetowych i łamach prasowych. Posiadamy również ciekawie prowadzoną kronikę (jest już ponad 10 grubych albumów). Kronikarzem jest obecnie Elżbieta Kowalska. zachęcamy naszych członków do korzystania z zapisów w kronice i na stronach internetowych.

   Współpraca z władzami powiatowymi i miejskimi układa sie pozytywnie. To samo należy powiedzieć o innych organizacjach; głównie Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego. Około pięćdziesiąt procent uczestników UTW to członkowie naszego Związku. Włączamy się również do działalności charytatywnej organizowanej przez inne organizacje społeczne. W zakresie działalności kulturalno-turystycznej przyjęty na 2016 rok plan został wykonany w prawie stu procentach. Nie odbyła się jedynie jedna wycieczka do Poznania.

    PLAN ORGANIZACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNY NA 2017 ROK.

   < styczeń: wyjazd do Filharmonii Pomorskiej na koncert noworoczny;  zabawa karnawałowa

   > luty: zabawa karnawałowa;  spotkanie towarzyskie przy świecach;  seans filmu "Sztuka kochania"

   < marzec: posiedzenie plenarne Zarządu;   spotkanie z okazji "Dnia Kobiet i mężczyzn"

   > kwiecień: wyjazd do Sanktuarium MB w Górce Klasztornej;   wyjazd do Wągrowca i Kcyni

   < maj: pięciodniowy wyjazd do Łeby;   pięciodniowy wyjazd do Mielna;   wyjazd do Krojant

   > czerwiec: rejs statkiem po Noteci;   wyjazd do Wągrowca;   wyjazd nad jezioro do Skorzęcina

   < lipiec: pięciodniowy wyjazd do Ustronia Morskiego;   wyjazd na koncert arii operetkowych do Pieczysk

   > sierpień: wyjazd do Wągrowca;   wyjazd do kliniki w Krojantach;   wyjazd na koncert arii operetkowych do Pieczysk;   wyjazd do Ciechocinka i Nieszawy

   < wrzesień: pięciodniowy wyjazd w Góry Stołowe i do Pragi;   posiedzenie plenarne Zarządu

   > październik: wyjazd do opery w Bydgoszczy;   spotkanie z okazji "Dnia Seniora";   pielgrzymka do Górki Klasztornej

   < listopad: zabawa andrzejkowa

   > grudzień: spotkanie opłatkowe;   wyjazd do filharmonii w Bydgoszczy na "Koncert sylwestrowy"

   Dokładne daty powyższych imprez i zebrań podawane będą w osobnych komunikatach w internecie w "Kurierze nakielskim" w zakładce "Aktualności PZE,RiI"

   Informujemy również, że w Biurze Zarządu znajduje się "Plan imprez turystyczno wypoczynkowych w 2017 roku" organizowanych przez Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. Chętni do skorzystania z propozycji zawartych w tym "Planie..." powinni zgłosić się w Biurze Zarządu.

   Działalność cykliczna i stał w 2017 roku:

   - zwiększanie liczby członków naszej organizacji. W tej działalności oprócz Zarządu, powinni wykazać się swoją aktywnością wszyscy członkowie nakielskiego oddziału Związku

   - udział w zajęciach UTW

   - odwiedziny u chorych członków naszej organizacji

   - odwiedziny u członków - jubilatów

   - działalność charytatywna przy współpracy innych organizacji

   - prowadzenie kroniki i zapisów na stronach internetowych

   - prowadzenie biura Zarządu.