Nakło nad Notecią: Alpakoterapia – rekrutacja kandydatów do projektu

Alpakoterapia LasAlpakas Agnieszka Gumul ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie „Peruwiańska historia w Dolinie Noteci”.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością poprzez udział w alpakoterapii oraz integrację ze społecznością lokalną.

W ramach projektu proponujemy zajęcia alpakoterapeutyczne:

 • Alpakoterapia – spotkanie z alpaką
 • Alpkoterapia z arteterapią
 • Alpakoterapia z terapią ruchową
 • Wsparcie psychologiczne
 • Czynny udział w festynie integracyjnym z okazji Dnia Alpaki.

Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu w pięknej leśnej scenerii z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego.

Korzyści z udziału w projekcie:

– zmiany w postrzeganiu własnych możliwości i umiejętności;

– mobilizacja do podejmowania dalszych aktywności;

– włączenie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością, zamieszkujące na terenie powiatu nakielskiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Kryteria dostępowe:
 2. Uczestnik projektu nie jest / nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023. Źródło weryfikacji – Oświadczenie uczestnika.
 3. Uczestnik projektu zamieszkuje na terenie LRS, tj. powiatu nakielskiego. Źródło weryfikacji – Oświadczenie uczestnika.
 4. Uczestnik projektu jest osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Źródło weryfikacji – orzeczenie o niepełnosprawności.
 5. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią. Źródło weryfikacji – PESEL na oświadczeniu uczestnika.
 6. Kryteria punktowe:
 7. Uczestnik powyżej 60 roku życia, zamieszkujący na terenie wiejskim – 1 pkt. Źródło weryfikacji – adres i PESEL na oświadczeniu.
 8. Uczestnik posiada niepełnosprawność sprzężoną – 1 pkt. Źródło weryfikacji – orzeczenie o niepełnosprawności.

Punkty sumują się, a w przypadku uzyskania równej ilości punktów o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Planowana liczba uczestników projektu: 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem znajdującego się:

 • na stronie www.rlks.naklo.pl, lub
 • w siedzibie firmy Alpakoterapia LasAlapakas Agnieszka Gumul – Rozwarzyn 41, 89-100 Nakło nad Notecią

i dostarczenie go razem z orzeczeniem o niepełnosprawności osobiście lub pocztą na adres: Alpakoterapia LasAlpakas Agnieszka Gumul, Rozwarzyn 41, 89-100 Nakło nad Notecią do dnia 17.06.2020 r. (włącznie). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby firmy.

W dniu 4 czerwca 2020r. o godz.11.00 odbędzie się spotkanie  informacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paterku.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Agnieszka Gumul

tel.: 502 412 394

adres e-mail: agumul@op.pl

Biuro projektu, znajdujące się w siedzibie firmy, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Gumul

zdjęcie: archiwum ŚDS