APEL DO MIESZKAŃCÓW Nie spalaj śmieci w piecu domowym !

W okresie jesienno-zimowym każdy z nas odczuwa pogarszającą się jakość powietrza którym oddychamy. W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych oraz śmieci w piecach, kominkach i kotłach.

Spalanie niskiej jakości węgla lub odpadów–w piecach domowych, które nie są wyposażone w żadne instalacje oczyszczania spalin, prowadzi do bardzo wysokiej emisji pyłów i substancji rakotwórczych.

W procesie spalania bardzo ważną rolę odgrywa temperatura spalania–w przypadku gdy jest ona zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe.

Miejmy świadomość tego, że wszystkie te zanieczyszczenia zatruwają nas i naszą ziemię!

PAMIĘTAJMY SPALONE ŚMIECI NIE ZNIKAJĄ!

Spalone śmieci zmieniają się w chmurę trucizn, która osiada na glebie w najbliższej okolicy. Trucizny te gromadzą się także w organizmie Twoim, Twoich dzieci, wnuków i po latach przyniosą efekt w postaci chorób.

Opał nie jest tani, ale czy konieczne musisz spalać śmieci?

Mimo bardzo negatywnego efektu ekologicznego, oraz znikomej wartości opałowej śmieci, część mieszkańców godzi się na takie zachowanie–tłumacząc to wysokimi kosztami opału.

ROZPALAJ PRAWIDŁOWO

W większości pieców węglowych znaczne efekty ekologiczne przynosi już sama zmiana sposobu rozpalania tzw. rozpalanie od góry. Metoda ta pomaga również w oszczędzaniu opału nawet o 1/3, efekt zadymienia jest przy tym ograniczony do minimum. To dość proste, ale wymaga nauki i zmiany przyzwyczajenia.

Nakielska Straż Miejska szczególnie w okresie jesienno-zimowym otrzymuje zgłoszenia o spalaniu odpadów. Bardzo często zdarza się, że informacja wpływa niestety już po fakcie. W przypadku, gdy sprawca wykroczenia zostanie „złapany na gorącym uczynku” grozi mu grzywna w postaci mandatu karnego nawet do 500 złotych lub skierowanie sprawy o ukaranie do Sądu Rejonowego, gdzie grzywna może wynosić nawet do 5 tysięcy złotych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jakości paliw stosowanych w najbliższym otoczeniu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (numer 986 lub 386-05-98), która ma uprawnienia do kontroli tego, czym palimy w piecach.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią