Apel Wojewody o zgłaszanie grobów weteranów

94

W ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Niepodległa” Wojewoda Kujawsko-Pomorski zainicjował akcję pn. „Dbamy o miejsca Pamięci Bohaterów Niepodległości”. W związku z tym Wojewoda zwraca się do rodzin weteranów Powstania Wielkopolskiego oraz Wojny Polsko-Bolszewickiej o zgłaszanie grobów ww. weteranów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie zgłoszeń powstanie lista grobów, które zostaną oznakowane za pomocą stosownych tabliczek.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez załączony formularz, drogą mailową lub listownie. Składanie zgłoszeń odbywa się do 15 października 2020 roku.

Materiały

Wniosek o oznakowanie grobu Powstańca Wielkopolskiego
2020-08-31​_-​_Wniosek​_o​_oznakowanie​_grobu​_(1).docx 0.02MB

źródło: KPUW w Bydgoszczy