Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) znajdować się będzie przy drzwiach wejściowych Nadleśnictwa Runowo Kr.

Defibrylator AED to zaawansowane technologicznie urządzenie za pomocą, którego w prosty i intuicyjny sposób można uratować życie ludzkie w przypadkach zaburzenia rytmu serca. Wystarczy postępować zgodnie z komunikatami głosowymi zaraz po włączeniu urządzenia, co czyni je uniwersalnym w obsłudze dla każdej osoby podejmującej czynności ratownicze.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Runowo Kr. odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora AED. W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele miejscowej szkoły podstawowej oraz ochotniczej straży pożarnej, a także pracownicy nadleśnictwa. Szkolenie wraz z praktycznym instruktażem przeprowadził strażak-ratownik z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Bydgoszczy.

Docelowo defibrylator znajdował się będzie przy drzwiach wejściowych do biura Nadleśnictwa Runowo pod adresem Runowo Krajeńskie 55; 89-421 Runowo Krajeńskie.

Grzegorz Wierny – Nadleśnictwo Runowo Kr.