Bezpieczni w pracy – szkolenie dla kuratorów zawodowych

16 października 2019 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach odbyło się szkolenie dla kuratorów zawodowych z powiatu nakielskiego w obszarze metod radzenia sobie ze stresem oraz z zakresu technik samoobrony. Pierwszą część szkolenia poprowadził psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Potulicach, natomiast drugą część funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Praca kuratora, a istota ich bezpieczeństwa

Praca kuratorów zawodowych jest niezwykle trudna – wymagająca od nich ogromnego zaangażowania. W swoich obowiązkach zawodowych często pracują na granicy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonujący na co dzień obowiązki służbowe mają regularnie podnoszone kompetencje w zakresie stosowania technik interwencyjnych, środków przymusu bezpośredniego, samoobrony a także posiadają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W związku z powyższym 20 kuratorów sądowych z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Nakła nad Notecią oraz Szubina w ramach współpracy z Kuratorem Okręgowym z Bydgoszczy i Dyrektorem Zakładu Karnego w Potulicach wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Potulicach.

Sytuacje trudne w teorii i praktyce

Szkolenie dla kuratorów sądowych obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej części szer. Weronika Dutkiewicz, młodszy psycholog działu penitencjarnego przekazała wiedzę dotyczącą kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Omówiła zasady komunikacji interpersonalnej, bariery jakie można napotkać podczas codziennej pracy, a także profilaktykę i kontrolę niepożądanego stresu. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie wykładu oraz warsztatów. Druga część szkolenia została przeprowadzona przez funkcjonariuszy GISW, którzy zaprezentowali podstawowe techniki samoobrony. Kuratorzy sądowi mogli skorzystać z wiedzy praktycznej, jaką posiadają funkcjonariusze Służby Więziennej. Głównym celem szkolenia było wyposażenie powyższej grupy zawodowej w dodatkową wiedzę oraz umiejętności pomocne w bezpiecznym wykonywaniu codziennych obowiązków, a także w umiejętności minimalizowania potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w pracy z podopiecznymi.

tekst/ zdjęcia: ppor. Michalina Juszczak