Bliżej wolontariatu w „Żegludze”

Szerzenie idei wolontariatu nie jest łatwe, jeszcze trudniej przekonać innych do włączenia się w działalność wolontariacką. Jak pokonać opór i tkwiące w nas uprzedzenia? Temu zadaniu miały służyć spotkania, które uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej odbyli z ludźmi pracującymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. W kwietniu szkołę odwiedziła p. Anna Knasinska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki „Sąsiedzi” organizującego akcję „Dar serca”. Opowiadała o  funkcjonowaniu Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy i o swojej działalności na jej rzecz. Informowała również, w jaki sposób można pomóc chorym dzieciom i ich rodzicom. We wrześniu uczniowie spotkali się z p. Martyną Górską pracującą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią. Młodzież dowiedziała się, na jakich zasadach pracuje placówka. Mogła także podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkania te miały związek z prowadzonym w szkole projektem „Zjednoczeni przez sztukę!”, który dofinansowany został przez Powiat Nakielski w ramach dotacji na realizację zajęć pozalekcyjnych.

Joanna Świderska