Burmistrz Kcyni informuje

500
Szanowni Mieszkańcy
W związku z wprowadzeniem na terenie powiatu nakielskiego nowych zasad bezpieczeństwa dla obszarów znajdujących się w czerwonej strefie informujemy, iż od soboty 17.10.2020 r. obowiązuje zakaz wynajmu sal gimnastycznych przy szkołach na terenie gminy Kcynia. Od 19.10.2020 r. na terenie gminy Kcynia wprowadzony zostaje zakaz wynajmu świetlic wiejskich w celu organizowania w nich spotkań.
Informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Kcyni realizuje swoje zadania
w normalnych godzinach pracy, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Jednocześnie zaleca się, z uwagi na bezpieczeństwo interesantów i pracowników,
w związku z wysokim zagrożeniem epidemicznym, ograniczenie wizyt w urzędzie do załatwiania spraw wymagających osobistego stawiennictwa. Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy epuap.gov.pl
Burmistrz Kcyni
Marek Szaruga /-/