Burmistrz Mroczy i była skarbnik skazani

Wczoraj, 24 listopada 2022 roku zapadł wyrok w sprawie burmistrz Mroczy Leszka K. i byłej skarbnik Małgorzaty K-G. (o zarzutach i sprawie pisaliśmy wcześniej). Sąd po długim procesie i ponownym wysłuchaniu światków wydał wyrok, uznając oskarżonych za winnych zarzucanych im w akcie oskarżenia czynu.

Sąd  wymierzył Leszkowi K. karę:
– 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.
– 300 stawek dziennych grzywny w wysokości 200 zł każda,
– Orzeczenie zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów na okres 10 lat.
– Zapłaty na rzecz gminy Mrocza kwoty 83 tys. 350 zł tytułem obowiązku naprawienia szkody w całości.
Małgorzacie  K.-G. – wymierzył karę:
– 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 3
–100 stawek dziennych grzywny w wysokości 200 zł każda
– Orzeczenie zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów na okres 10 lat.

opracował: Dariusz Wojciechowski