Chopin przemawia do serc

Katarzyna Popowa-Zydroń, związana z bydgoską Akademią Muzyczną pianistka i pedagog, przewodnicząca jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

– Fenomenem muzyki Chopina jest jej uniwersalność. Przemawia ona do serc wszystkich wrażliwych ludzi na całym świecie. Stad też popularność tej muzyki. Niemniej, bez niewielkiej pomocy ze strony ludzi, którzy siedzą w jej specyfice – mam tu na myśli powiązanie z polskim folklorem, historią Polski, życiorysem samego Chopina – interpretacje młodych pianistów z dalekich kultur mogą okazać się powierzchowne i płaskie. Oni są tego świadomi i z chęcią pogłębiają wiedzę poprzez kontakty z europejskimi i zwłaszcza polskimi pedagogami.

Chopin jest moją wielką pasją. Jeśli chodzi o utwory na fortepian, jest to największy kompozytor. Życia nie starczy, żeby zgłębić jego świat muzyczny.