Co dalej ze służbą zdrowia? W Grudziądzu odbyła się ogólnopolska konferencja

Sytuacja w służbie zdrowia, a przede wszystkim w szpitalach powiatowych i miejskich jest bardzo trudna. Perspektywy na przyszłość niestety nie napawają optymizmem. Konieczne wydaje się być podjęcie konkretnych działań, które miałyby na celu realną poprawę warunków służby zdrowia a co za tym idzie bardziej efektywnego i łatwiejszego korzystania z jej usług. Nad niezwykle ważnym problemem, czyli tym, w jaki sposób uzdrowić tę sytuację zastanawiali się wspólnie uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia?”, która odbyła się 20 listopada w Grudziądzu.

Na złą sytuację w służbie zdrowia składają się między innymi brak zapewnienia właściwego poziomu finansowania, ciężkie warunki pracy dla poszczególnych grup zawodowych pracujących w sektorze ochrony zdrowia, brak negocjowania na poziomie centralnym podwyżek. Powyższe problemy były szeroko dyskutowane podczas konferencji.

Konferencję otworzył prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. – Gdzie, jak nie w Grudziądzu dyskutować o służbie zdrowia. Gdzie, jak nie w Grudziądzu wypracowywać nowe rozwiązania dla służby zdrowia. Mamy bardzo dobry szpital, ale jednocześnie placówkę, która boryka się z problemami. I dzisiaj właśnie o tych problemach będziemy dyskutować – o rozwiązaniach, które można zastosować – mówił.

O dużej wadze wydarzenia, podczas którego dyskutuje się o problemach służby zdrowia mówił Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polski, Starosta Wąbrzeski, Krzysztof Maćkiewicz. – O tym, jak istotne jest pytanie „Co dalej ze służbą zdrowia?” dla nas – obywateli – chyba nikogo nie muszę przekonywać – mówił.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, dyrektorzy placówek medycznych, parlamentarzyści na czele z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, a także osoby, którym leży na sercu los służby zdrowia w Polsce. – Okazuje się, że nawet jeśli kwotowo zwiększyliśmy ilość pieniędzy w systemie, to w odniesieniu to odsetka PKB ciągle wiele nam brakuje. Ale tu nie chodzi tylko o pieniądze, biurokrację, brak lekarzy i pielęgniarek. Chodzi o to wszystko razem. Jeśli zaczniemy od naprawy cząstkowej – dosypiemy pieniędzy ale nie zmienimy niczego innego – to nic z tego nie wyjdzie – mówił Tomasz Grodzki. – Musimy zacząć działać szybko, bo dojście do mitycznego 6% PKB w 2024 roku to jest za późno. Są cztery filary nowoczesnego społeczeństwa: edukacja, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i ochrona zdrowia. Jeżeli te cztery filary są równo traktowane, to jest dobrze dla nowoczesnego państwa. Jeśli trzy filary są w porządku, a czwarty głęboko w deregulacji to ten stolik się przewraca – dodał. W swoim przemówieniu Tomasz Grodzki zapewnił także, że w Senacie RP zdrowie znajdzie się pod szczególną kuratelą Marszałka a senatorowie zrobią wszystko, by w tej dziedzinie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Polski. – To nie jest tak, że ludzie są dla polityków. To politycy są dla ludzi i nikt nas nie zwolni z moralnego obowiązku naprawy tego systemu – mówił. Marszałek zadeklarował także, że senacka Komisja Zdrowia jest otwarta dla wszystkich.

Podczas konferencji przedstawiona została również bieżąca sytuacja finansowa szpitali powiatowych i perspektywy na przyszłość. O sytuacji finansowej, w oparciu o dane liczbowe mówił też Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Przeanalizowany został również aktualny stan kadr lekarskich w Polsce. Zwrócono uwagę na konieczność odpowiedniej edukacji – nie tylko personelu medycznego, ale też dziennikarzy i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jednym z punktów programu konferencji był również panel dyskusyjny, którego uczestnicy podzielili się refleksjami i uwagami do zaprezentowanych wcześniej raportów.

Omówiono również studium przypadku restrukturyzacji szpitala na przykładzie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Konferencję zamykała debata publiczna na temat tego, ile jest samorządów, a ile państwa w ochronie zdrowia. Odbyła się też Wizyta studyjna w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Grudziądzu.

W czasie konferencji podczas panelu dyskusyjnego wypracowane zostało wspólne stanowisko:

„Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Co dalej ze służbą zdrowia” zorganizowanej w Grudziądzu, jednomyślnie przyjmują, że dla ratowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali oraz niezależnych od organizatorów lecznictwa problemów, należy doprowadzić do:

  1. Skokowego zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w perspektywie najbliższych miesięcy.
  2. Wypracowania racjonalnych zmian w organizacji opieki zdrowotnej oraz menadżerów ochrony zdrowia a także organów tworzących szpitali.
  3. Wypracowania racjonalnych zmian w systemie kształcenia personelu medycznego z efektywnym wykorzystaniem istniejącego potencjału.

Bez szybkich działań system opieki zdrowotnej, zdaniem uczestników konferencji, czeka stan zapaści.”

Organizatorem wydarzenia był Prezydent Maciej Glamowski oraz Związek Powiatów Polskich.

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę.

źródło: ZPP