Cztery stowarzyszenia otrzymały wsparcie

Dzisiaj, 12 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią cztery stowarzyszenia podpisało umowy na realizację zadań pożytku publicznego.

W trakcie spotkania przedstawiciele stowarzyszeń informowali o zakresie swojej działalności, o osiągnięciach oraz problemach, z jakimi się zmagają. Burmistrz Sławomir Napierała przybliżył obecnym działania gminy w sferze wspierania stowarzyszeń. Podkreślił rosnącą rolę, jaką stowarzyszenia odgrywają w rozwoju aktywności społecznej oraz wielość podejmowanych inicjatyw.

Na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” umowy podpisali:

  • Klub Sportowy Sparta – Profesjonalna nauka gry w tenisa stołowego. Umowę na kwotę 5 000 zł podpisał prezes klubu Marek Totoń.
  • Stowarzyszenie DART Nakło – Promocja Darta, organizowanie turniejów oraz udział zawodników w turniejach i rozgrywkach ligowych. Kwota dotacji 6050 zł. Umowę podpisał prezes Bogusław Zadłużny.

Na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia, obejmująca  profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” dofinansowanie otrzymali:

  • LUKS START – „Wybierz lekkoatletykę – uciekaj od nałogów. Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży gminy Nakło w zakresie lekkiej atletyki” – 9000 zł. Umowę podpisali Fabian Tofil – prezes i Marcin Jankowski – sekretarz klubu.
  • Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego – „Alkoholowi i narkotykom mówimy NIE” – 9 640 zł.

Kwotą 50 000 zł na realizację programu „Trzeźwe życie – tu i teraz”, realizowanego w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznych, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji”, wsparto Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego, które reprezentowała prezes Ilona Kamińska.

fotofotofotofotofotofoto

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią