Czy pasażerowi sprawcy wypadku należy się odszkodowanie?

345

Wiele razy słyszymy od pasażera sprawcy wypadku „Ja nie będę się ubiegał o to odszkodowanie, bo nie będę swojego kumpla, syna, męża, siostry czy brata po sądach ciągał… „, „Lepiej tego nie ruszać…” lub „Ale ja nie byłem ubezpieczony…”.

Dzieje się tak ponieważ wielu osób w rzeczywistości nie wie po co opłaca obowiązkową polisę OC (odpowiedzialności cywilnej). Wie tylko tyle, że ta polisa jest potrzebna przy ‘’dzwonie” żeby spać spokojnie i nie płacić z własnej kieszeni za uszkodzony pojazd poszkodowanego. Tymczasem polisa OC bardziej chroni sprawcę w przypadku gdy w wyniku zdarzenia inny jego uczestnik (np. pasażer) dozna obrażeń ciała lub poniesie śmierć.

To znaczy, że jeśli sprawca wypadku podczas wypadku posiadał: prawo jazdy, był trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających, posiadał ważne OC, nie zbiegł z miejsca wypadku i nie kierował kradzionym autem to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie/zadośćuczynienie i wiele innych świadczeń – BEZ JAKICHKOLWIEK KONSEKWENCJI DLA SPRAWCY do kwoty sumy gwarancyjnej, także PASAŻEROM sprawcy.

SUMA GWARANCYJNA (każdej polisy OC samochodu) wynosi:

5 210 000 EUR – w przypadku szkód osobowych

1 050 000 EUR – w przypadku szkód rzeczowych

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich był pasażerem sprawcy wypadku i nie otrzymał dotąd swojego odszkodowania, możesz zgłosić swoje roszczenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego samodzielnie lub poprzez pełnomocnika.

Czerwiński ubezpieczenia