Czy w zarządach polskich firm potrzebne są parytety?

392