Dar serca

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sipiory i Studzienki „Sąsiedzi”  po raz kolejny zorganizowało akcję na rzecz małych pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Radość Serca” w  Zespole Szkół  im. Władysława Łokietka w Lubaszczu bezinteresownie ją wsparli. W tegorocznej edycji zbieraliśmy artykuły szkolne, kawę i herbatę. Młodzież i pracownicy szkoły ponownie pokazali swoje wielkie serca. W ciągu miesiąca zebraliśmy artykuły, które przekazaliśmy Pani Prezes Stowarzyszenia – Annie Knasińskiej. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich dobroć, wrażliwość i zrozumienie.

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół w Lubaszczu