Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego

7 października 2019 r. harcerze i zuchy wzięli udział w akcji „Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego”. Celem akcji jest upamiętnienie miejsca walk powstańczych oraz miejsc pochówków powstańców wielkopolskich i weteranów z lat 1918-1919 na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez wojewodę kujawsko-pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” przy współpracy m.in. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele trzech jednostek: 7 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Feniks im. Bohaterów Powstania Wielkopolskiego, 13 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Wilcza Wataha oraz 13 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej Ogniste Pióra mieli za zadanie rozmieścić tabliczki powstańcze na szubińskim cmentarzu. Przy wsparciu dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej pani Kamili Czechowskiej i rodziców, dzieci odnalazły nagrobki ponad 50 osób i umieściły przy nich powstańcze tabliczki. Na naszym cmentarzu pochowanych zostało więcej osób związanych z Powstaniem Wielkopolskim, dlatego będziemy się starać pozyskać dodatkowe tabliczki, żeby oznaczyć każdego z nich. Przy pomniku-mogile powstańców wielkopolskich również została umieszczona tabliczka powstańcza. Pomnik ten w najbliższym czasie ma przejść odbudowę i oznaczenie to powróci na swoje miejsce po planowanych pracach.

Wszystkim zuchom, harcerzom dziękujemy za zaangażowanie i spełnienie patriotycznego obowiązku a Pani Kamili Czechowskiej i rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu akcji.

materiał:
hm. Joanna Lewandowska
pwd. Katarzyna Grabowska
pwd. Dawid Jakubiak