Do projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” zakwalifikowały się trzy uczennice Zespołu Szkół w Szubinie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do II edycji projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” realizowanego  przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, zakwalifikowały się trzy uczennice Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.

Na rok szkolny 2019/2020 stypendia w ramach projektu otrzymają:

Weronika Bogusławska – uczennica klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia,

Magdalena Tomaszewska – uczennica klasy III Technikum, w zawodzie technik logistyk,

Martyna Nitka – uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik logistyk.

Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie