Dożynki gminne odbyły się w Sucharach

W tym roku tradycyjne święto plonów odbyło się dzisiaj, 8 września 2019 roku w Sucharach. Wszystko rozpoczął orszak, którego formowanie rozpoczęło się obok zatoczki autobusowej, przy placu zabaw. Główna uroczystość dożynkowa miała miejsce na boisku sportowym. W tym ważnym dla rolników dniu, chleb upieczony z tegorocznych zbiorów do ołtarza zanieśli starosta i starościna dożynek, którymi byli Agnieszka Kujawa z Michalina oraz Piotr Nurczyński z Bielaw. Gośćmi dzisiejszych dożynek byli: Łukasz Schraiber – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda kujawsko-pomorski, Zbigniew Ostrowski – wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Iwona Kozłowska – była poseł na Sejm RP, Tadeusz Sobol – starosta nakielski i wielu innych znamienitych gości, których powitał gospodarz dożynek Sławomir Napierała – burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią. Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza głos zabrał Łukasz Schraiber, Mikołaj Bogdanowicz, który udekorował medalami „Zasłużony dla rolnictwa” osoby związane ze środowiskiem wiejskim i zasłużonym dla niego. Życzenia rolnikom przekazali ponadto: Zbigniew Ostrowski, Iwona Kozłowska oraz w imieniu społeczności powiatu nakielskiego Tadeusz Sobol. Podczas tegorocznych Dożynek rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja postanowiła pierwsze miejsce przyznać sołectwu Ślesin, drugie sołectwu Trzeciewnica, trzecie sołectwu Minikowo. Wyróżniono również wieniec dożynkowy sołectwa Polichno. Swoje umiejętności kulinarne prezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” przedstawiając obrzęd dożynkowy oraz tańce.
Na Dożynki w Sucharach zaprosili burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury, sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Suchary, Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Dariusz Górzyński