Dożynki Gminno-Parafialne w Sypniewie

Dnia 8 września 2019 roku odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Tegorocznym gospodarzem uroczystych obchodów Święta Plonów było Sołectwo Sypniewo. Najważniejsi w tym dożynkowym święcie – rolnicy – jak zawsze przybyli licznie, aby mimo trudnego roku za każdy kłos, każde ziarno dziękować i prosić o dalszą Bożą pomoc. Rolnicy rozumieją doskonale, że żadna praca na nic się zda, jeśli wcześniej Pan Bóg nie pobłogosławi.

Uroczystej mszy św. dziękczynnej przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Jasiński, następnie korowód dożynkowy przeszedł spod kościoła na plac przy ZSCKR w Sypniewie, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Małgorzata Golik oraz Pan Michał Wołowiec – mieszkańcy Sypniewa.

Pani Małgorzata wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 63ha skupione na produkcji zwierzęcej: trzody chlewnej i bydła opasowego oraz produkcji roślinnej – zboża, kukurydza i użytki zielone.

Pan Michał wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo o powierzchni 180ha nastawione na produkcję roślinną – głównie uprawy truskawek, ziemniaków jadalnych i rzepaku.

Dożynki poprowadziła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pani Joanna Soja Tońska przy wsparciu Kapeli Ludowej “OdNowa” z Bydgoszczy.

Starostowie dożynek przekazali bochen chleba Burmistrzowi Więcborka Panu Waldemarowi Kuszewskiemu, prosząc o jego rozdzielenie wśród zebranych. Burmistrz przyrzekł uszanować go i dzielić sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło. O pomoc w rozdzieleniu dożynkowego chleba z wszystkimi uczestnikami i gośćmi rolniczego święta poproszono Pana Łukasza Schreibera – Posła na Sejm RP, Panią Annę Łańską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku, Pana Mariana Basę – Dyrektora ZSCKR w Sypniewie oraz Pana Andrzeja Maracha – Wicestarostę Sępoleńskiego.

Dożynki to święto wsi, czas radości i odpoczynku po udanych zbiorach. To także goście, którzy zjeżdżają się, przemawiają, dziękują i życzą, żeby było lepiej. Podobnie jak w ubiegłych latach i w tym roku na dożynki przybyło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, który powitał zebranych gości oraz mieszkańców. Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Schreiber, który odczytał list premiera skierowany do rolników oraz uczestników dożynek. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kowalik – doradca Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, który również odczytał list w imieniu wojewody. Kolejnymi osobami, które zabrały głos był Pan Andrzej Marach oraz Dyrektor ZSCKR w Sypniewie Pan Marian Basa.

Jak co roku rolnicy przybywają na dożynki z wieńcami, nieodzownym symbolem tego święta. Powołana komisja rozstrzygnęła konkurs na tradycyjną koronę wieńcową wybierając wieniec wypleciony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dorotowie. Komisja zawracała szczególną uwagę na wykorzystywanie kłosów zbóż, kwiatów, ziół, owoców i warzyw, podkreślano walory estetyczne oraz zgodność z polską tradycją.

Organizatorzy zachęcali do odwiedzenia licznych stoisk promujących małe ojczyzny, z tradycyjną żywnością i do skosztowania lokalnych przysmaków przygotowanych przez Panie z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

“Na dzisiejszym stole, obficie zastawionym, poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich serwują:

KGW Witunia – pyra wituńska i zupa strogonow

KGW Runowo Krajeńskie – szare kluchy z kapustą kiszoną i gulasz

KGW Śmiłowo – karkówka ze śliwką

KGW Lubcza – bigos

KGW Suchorączek – klopsiki z pajdą chleba

KGW Zabartowo – placki ziemniaczane

KGW Sypniewo – ańtop z pajdą chleba

KGW Jastrzębiec – galareta wieprzowa i krokiety z kapustą i grzybami

Potrawy zostały przygotowane w ramach projektu „Wesoła Wieś Krajeńska” realizowanego przez Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019 i Gminę Więcbork w ramach otwartych konkursów ofert.

Z tego samego programu udało się sfinansować warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych, które odbyły się w czterech miejscowościach Gminy Więcbork, wzięło w nich udział 50 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Dzięki dofinansowaniu mogliśmy również zaprosić Kapelę Ludową i solistów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, którzy towarzyszą nam w tradycyjnym świętowaniu dożynkowym.”

Rolnicze świętowanie zakończyły koncert zespołu „Drezdenko Kubas” oraz zabawa taneczna.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork