,,Droga do niepodległości!’’ – gra edukacyjna w ZS CKR w Samostrzelu

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju organizowane były różne wydarzenia i imprezy, mające zarówno charakter religijny, polityczny, podniosły, jak i sportowy i rozrywkowy. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu również w niezwykle kreatywny sposób włączył się w obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Już w środę w Szkole zorganizowano i przeprowadzono grę edukacyjną pt.
,,Droga do
niepodległości,’’
której celem było przybliżenie uczniom okresu walki o niepodległość i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W rywalizacji wzięli udział reprezentanci wszystkich klas (zespoły 3 osobowe), którzy po odwiedzeniu poszczególnych stanowisk rozmieszczonych na terenie całej szkoły i po wykonaniu szeregu zadań oraz konkurencji sprawnościowych otrzymywali punkty.
Decydowały one o konkretnych miejscach na podium,
na których stanęli:
klasa III technikum weterynarii
I miejsce,
klasa I technikum architektury krajobrazu
II miejsce,
klasa III technikum rolniczego
III miejsce.
Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli nauczyciele: Olga Juchacz, Olga Cegiels
ka, Marek Jackiewicz, a także uczniowie z klasy I technikum architektury krajobrazu.
Przy tej okazji rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pt.
,,Witos bohater nie z tej ziemi’’ zorganizowany we współpracy Samorządu Szkolnego z Biblioteką, którego celem było ukazanie współczesnych impresji na temat patrona szkoły. Laureatkami zostały:
Katarzyna Karpińska
z klasy II technikum architektury krajobrazu I miejsce,
Aleksandra Tomaszewska
z klasy I technikum architektury krajobrazu II miejsce,
Julia Ca
baj z klasy II technikum architektury krajobrazu III miejsce.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno szkolnych jak i

artystycznych.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w ZSCKR w Samostrzelu połączyły
naukę i wychowanie patriotyczne z zabawą, obfitowały w dobry humor, zarażały entuzjazmem, a wszystkiemu przyświecały zasady zdrowej rywalizacji i poszanowania drugiego człowieka.
Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie tematykę dotyczącą walk o niepodległość Polski, oraz w sposób kreatywny, z dużą dozą naturalności i pozytywnych emocji uczcić rocznicę.

tekst: Olga Cegielska