Drzewko jabłonki posadzona

Dzisiaj, 17 września 2019 roku na Przystani Powiat Nakielski posadzono drzewko jabłonki, które podarowała burmistrz Elsterwerda Anja Heinrich z okazji jubileuszu 20 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy powiatem nakielskim i powiatem Elbe Elster. Drzewko posadzili: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta, Dawid Konwiński – kierownika Referatu Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego i Jacek Pasieka.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Patrycja Zmarzły