Duże zagrożenie pożarowe w lasach kujawsko-pomorskich

Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Utrzymujące się od połowy marca br. duże zagrożenie pożarowe, stwarza niebezpieczeństwo łatwego rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru. Tylko od nas zależy, czy będziemy zachowywać się ostrożnie i nie przyczynimy się do powstania pożaru. A niestety lista naszych grzechów jest długa. Począwszy od nieumyślnego wyrzucenia niedopałka papierosa, przez wypalanie pozostałości roślinnych po zimie na nieużytkach i łąkach, aż do celowego podpalenia.

Podkreślając wagę niebezpieczeństwa ze strony pożarów, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laśów Państwowych w Toruniu wydał komunikat. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią – załączony na dole artykułu.

Aktualne zagrożenie pożarowe w lasach kujawsko-pomorskich można sprawdzać na stronie https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

Materiał do pobrania