Dzieci z Nakła nad Notecią dla jedności i pokoju

W poniedziałek 18 października 2021 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz dzieci z Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Nakle nad Notecią, wzięły udział w Międzynarodowej Akcji „Milion dzieci modli się na Różańcu”. Ta międzynarodowa kampania modlitewna co roku jednoczy na modlitwie dzieci na całym świecie. Godziną umowną jest godzina 9.00, jednak jak podkreślają organizatorzy, najważniejsza jest intencja, w jakiej dzieci jednoczą się przez cały dzień na modlitwie. Akcja jest odpowiedzią na liczne prośby o modlitwę różańcową, jakie Matka Boża Fatimska kierowała do dzieci w Portugalii w 1917 roku. Do akcji każdego roku przystępują dzieci  z całego świata m.in. Peru, Chile, Kolumbia, Meksyk, USA, Syria, Francja, Niemcy, Belgia, Włochy,  Polska i wiele innych. W tym roku „milion dzieci” modliło się o pokój na świecie i zakończenie pandemii.

W naszym mieście przed godziną 9.00 akcję różańcową rozpoczęły dzieci z Przedszkola nr 2 w Nakle, wraz z panią katechetką Kasią. O każdej pełnej godzinie do międzynarodowej akcji dołączały poszczególne klasy z nakielskiej „Dwójki”, które w tym dniu miały lekcję religii. Dzieci modliły się w klasach, w kościele, a także przy figurze Matki Bożej obok kościoła św. Stanisława BM. Finał akcji „Milion dzieci modli się na Różańcu” odbył się w parafii, podczas nabożeństwa różańcowego, o godzinie 16.30. Wikariusz parafii, ks. Andrzej Bartkowski opowiedział o akcji tym dzieciom, które nie miały okazji uczestniczyć w niej w ciągu dnia i na koniec wszyscy razem odmówili dziesiątek różańca.

Koordynator akcji szkolnej i przedszkolnej – Katarzyna Dobosz