Dzień bez samochodu w Klubie Turystyki Rowerowej „Żegluga” Nakło

W dniu 23 września 2019 roku Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Żegluga” Nakło zorganizował dla uczniów szkoły rajd rowerowy. Rajd odbył się w ramach kampanii „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”. Zwieńczeniem Tygodnia jest Dzień bez Samochodu, który w kalendarzu widnieje dzień wcześniej.

Tego dnia uczestnicy wycieczki mogli podziwiać ciekawe obiekty krajoznawcze położone na terenie powiatu nakielskiego widziane z rowerowego siodełka. Większa część 40-kilometrowej trasy wiodła wytyczonym „Nadnoteckim Szlakiem Rowerowym” w Dolinie Noteci, na obszarze Natura 2000. Na trasie rajdu uczestnicy zobaczyli następujące miejsca: Polichno – pozostałości działalności osadniczej Niemców z przełomu wieku XIX i XX tj. kaplica poewangelicka, budynek szkoły z 1912 roku, remiza strażacka i liczne domy o konstrukcji gliniano-drewnianej, a także miejsce pamięci narodowej, Kowalewko – Folwark – młyn wodny na Dębogórskiej Strudze, Weronika –  zabudowania gospodarcze z unikalną, zachodnio niemiecką architekturą o konstrukcji szachulcowej z licznymi podcieniami i galeryjkami, Kowalewko –  kościół poewangelicki, nieorientowany, wybudowany pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim,  Śluza „Gromadno” –  śluza nr 10 na Noteci w ciągu drogi wodnej Wisła – Odra, Samostrzel – zespół pałacowo – parkowy.

Wycieczkę prowadził Przodownik Turystyki Kolarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Paweł Ciereszko, któremu pomagali nauczyciel Krzysztof Tamas i pedagog szkolna Renata Łabich.

Paweł Ciereszko