Dzień Kobiet w Szczepicach

Dnia 8 marca 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Szczepicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Sołtysa oraz Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście: radny Rady Powiatu Nakielskiego Pan Ryszard Bagnerowski, radny Rady Miejskiej w Kcyni Pan Ryszard Korbal.
Spotkanie otworzył Sołtys Paweł Kiepiela wraz z Przewodniczącą KGW Katarzyną Winiaszewską przywitali oni wszystkie Panie oraz gości, a następnie wspólnie wznieśli toast i zaśpiewali sto lat! W imieniu Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugi, radny Pan Ryszard Korbal złożył życzenia oraz na ręce Sołtysa przekazał drobny upominek. Po części oficjalnej również nie zabrakło przedstawienia w wykonaniu naszych Pań na czele z Panią Jadwigą Słomską. Wiktoria Kociałkowska zaśpiewała piosenkę Alicji Majewskiej pt. ”Być Kobietą”. Panie zostały obdarowane przez Sołtysa i kolegę z Rady Sołeckiej Pana Krzysztofa Meller różyczkami, a od Radnych słodkościami.
Sołtys kieruje podziękowania dla Pań z KGW i Rady Sołeckiej za pyszny poczęstunek i ciasto, Pani Jadwidze Słomskiej wraz z aktorami za wspaniały występ oraz sponsorom Panu Ryszardowi Bagnerowskiemu i Ryszardowi Korbalowi.

materiał: Paweł Kiepiela