Dzień Pracownika Samorządowego – życzenia

Z okazji dzisiejszego święta składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim Pracownikom Samorządowym z terenu kraju, a także współpracujących z jednostkami samorządowymi instytucji i jednostek. Dziękujemy Państwu za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, Waszą życzliwość wobec petentów oraz serce, które wkładacie w działania na rzecz lokalnej społeczności szczególnie teraz w tak trudnym okresie pandemii. Życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Redakcja