Dzisiaj Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce

Podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 27 stycznia 1919 roku „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki na wychodźcami” uznaje się za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Po raz jedenasty w studwuletniej historii obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy i nie tylko rejestrują osoby bezrobotne i wypłacają zasiłki, ale przede wszystkim, stosując różnorakie formy aktywizacji, zwiększają szanse na powrót na rynek pracy.

Wspierają przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy, obsługują pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Wspierają osoby pracujące, finansując podwyższenie ich kwalifikacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ostatni trudny rok to wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w ramach tzw. Tarcz antykryzysowych przez m.in. powiatowe urzędy pracy.

Z okazji Dnia Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, życzymy wszystkim pracownikom urzędów pracy, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, sukcesów zawodowych i wytrwałości, a także pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja