E-konsultacje zmian tekstu jednolitego lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zwraca się z prośbą o zaopiniowanie zmian do TEKSTU JEDNOLITEGO dokumentu towarzyszącego LSR tj. LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Zmiany dotyczą kryteriów w ramach przedsięwzięcia Aktywna Integracja w Dolinie Noteci współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły pod adresem:

http://www.rlks.naklo.pl/konsultacje/325-e-konsultacje-zmian-tekstu-jednolitego-lokalnych-kryteriow-wyboru-grantobiorcow-2.html

Uwagi do proponowanych zmian należy zgłaszać za pośrednictwem poczty
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pldo dnia22.04.2020 r., do godz. 12:00 w tytule e-mail wpisując KONSULTACJE KRYTERIA EFS.

Uwagi przesłane po terminie nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do Dyrektora biura LGD telefonicznie: 607 822 024.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż z uwagi na wystąpienie „siły wyższej” związanej z wprowadzonym stanem epidemii w naszym kraju i ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń, LGD odstępuje od zorganizowania min. 1 spotkania konsultacyjnego w każdej gminie obszaru objętego LSR.

materiał: Dorota Stanek Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią