E-konsultacje zmian tekstu jednolitego lokalnych kryteriów wyboru – operacje w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorcza Dolina Noteci”

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian do TEKSTU JEDNOLITEGO dokumentu towarzyszącego LSR tj. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI(operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD)wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Zmiany dotyczą kryteriów w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Dolina Noteci – operacje w ramach zakresów:

  • rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej, oraz
  • rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej.

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Propozycje zmian zostały wstępnie skonsultowane z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegóły pod adresem:

https://www.rlks.naklo.pl/konsultacje/327-e-konsultacje-zmian-lokalnych-kryteriow-wyboru-dla-przedsiewziecia-przedsiebiorcza-dolina-noteci.html

Uwagi do proponowanych zmian należy zgłaszać za pośrednictwem poczty
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pldo dnia30.04.2020 r., do godz. 12:00 w tytule e-mail wpisując KONSULTACJE KRYTERIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Uwagi przesłane po terminie nie będą uwzględniane. Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do Dyrektora biura LGD telefonicznie: 607 822 024 lub e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Jednocześnie wyjaśniamy, iż z uwagi na wystąpienie „siły wyższej” związanej z wprowadzonym stanem epidemii w naszym kraju i ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń LGD odstępuje od zorganizowania min. 1 spotkania konsultacyjnego w każdej gminie obszaru objętego LSR.

materiał: Dorota Stanek Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”