EDF Renewables Polska: Bałtyk to dobro narodowe, ogromny potencjał i strategiczne źródło energii

„Odnawialne źródła energii będą stanowiły o naszej wolności, niezależności, bezpieczeństwie energetycznym. Bałtyk to dla Polski dobro narodowe, cenny klejnot i ogromny potencjał, który powinien zostać wykorzystany w sposób przemyślany jako strategiczne źródło energii” – mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes zarządu EDF Renewables Polska w rozmowie z PAP.

Spółka EDF Renewables Polska znalazła się na drugiej pozycji w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Spółka przystąpiła do drugiego etapu polskiego programu offshore, składając wnioski na 10 z 11 dostępnych lokalizacji.

„Z 12 podmiotów, które złożyły wnioski do tej samej lokalizacji w programie offshore, zajęliśmy drugie miejsce. Jest to dowód na to, że wniosek został przygotowany ze szczególną starannością, że spełniliśmy wszystkie, nie proste, jak się okazuje, kryteria stawiane inwestorom. To także dowód na to, że projekt przygotowany przez EDF i cały team to projekt dobry i godny rozważenia” – podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka.

Prezes zarządu EDF Renewables Polska wskazuje, że inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), w szczególności w morskie farmy wiatrowe, to przedsięwzięcia skomplikowane, kapitałochłonne i obarczone wieloma punktami ryzyka. W jej opinii takie projekty mają szansę powodzenia tylko wtedy, kiedy są realizowane w partnerstwach.

„EDF Renewables posiada morskie farmy wiatrowe w wielu krajach na całym świecie i w żadnym z nich nie działamy w pojedynkę. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, tworząc silne więzi oraz łańcuch dostaw oparty na miejscowych przedsiębiorcach. Czasy pandemii pokazały, że ten lokalny łańcuch dostaw jest gwarantem realizacji kosztownych inwestycji o napiętych harmonogramach” – zaznacza Alicja Chilińska-Zawadzka.

Dodała, że budowa morskich farm wiatrowych to nie tylko realizacja celów klimatycznych UE oraz koło zamachowe dla polskiej gospodarki, ale również wiele nowych miejsc pracy.

Podała przykład zrealizowanego przez EDF Renewables projektu we Francji. Otwarta kilka miesięcy temu morska farma wiatrowa w Saint Nazaire oraz farmy budowane w tej okolicy nie tylko zabezpieczyły umowy na dostawy towarów i usług dla wielu przedsiębiorstw, które powstały w tym rejonie, ale również stworzyły 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

Jak podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, ogromny, oceniany na 11 GW, potencjał polskiego Bałtyku powinien zostać wykorzystany jako strategiczne źródło energii.

„Jesteśmy tutaj w Polsce, żeby z wielką starannością realizować ten potężny, strategiczny projekt dla polskiej energetyki. Jako spółka Skarbu Państwa, posiadająca doświadczenie i know-how jesteśmy gotowi do realizacji tego typu programów” – mówi.

Prezes EDF Renewables Polska podkreśla, że spółka nie poprzestaje na działaniach, mających na celu dostarczanie nowych, bezpiecznych i niezależnych źródeł energii, ponieważ równie ważne jest, aby transformacja energetyczna w Polsce była transformacją sprawiedliwą.

„Jest bardzo duże zapotrzebowanie na techników farm wiatrowych. W listopadzie 2022 r. ogłosiliśmy trzyletni program dla polskich górników i rozpoczynamy pierwszą fazę rekrutacji. Będziemy szkolili kompleksowo do pracy na lądowych turbinach wiatrowych. To jest pierwszy etap szkolenia pracowników, żeby potem przenieść się na morskie farmy wiatrowe” – wyjaśnia Alicja Chilińska-Zawadzka.

EDF Renewables realizuje projekty offshore od ponad 10 lat. Koncern eksploatuje, buduje i rozwija projekty na ponad 13 GW w Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz w Chinach.

Koncern EDF Renewables w swoim portfelu posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w ponad 20 krajach świata. W Polsce EDF Renewables operuje od 2012 r. i obecnie ma jedno z największych portfolio projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce, zapewniających dostawy energii do ponad 100 tys. gospodarstw domowych.

Spółka zrealizowała w Polsce pięć lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 175 MW. Dwie z nich zostały sprzedane po zakończeniu realizacji. Trzy znajdują się nadal w eksploatacji EDF Renewables. Spółka posiada również magazyny energii.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom