Edukacyjny wtorek. Raty na kłopoty w biznesie

Twoja firma ma problemy z płynnością? Masz trudności z bieżącym opłacaniem składek? Dowiedz się o możliwych formach pomocy, jakiej może udzielić ZUS. Informacji na temat odroczenia terminu płatności czy ulgi w spłacie należności udzielać będą eksperci ZUS podczas wtorkowego dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 26 listopada 2019 roku.  W godz. 9.00-12.00 pod numerem telefonu 52 34 18 124 dowiesz się:

  • Jaką pomoc w spłacie zadłużenia możesz uzyskać?
  • Jakie należności podlegają odroczeniu lub rozłożeniu na raty?
  • Co zyskasz podpisując umowę?
  • Jak złożyć wniosek o ulgę?

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego