Energetyczny folklor na światowym poziomie

Przypominamy fragment archiwalnej rozmowy z Elżbietą Kornaszewską-Rogacką, prezesem, kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.

Formacja jest laureatem tegorocznej Nagrody Marszałka w kategorii promocja województwa za wybitne osiągnięcia na międzynarodowych scenach festiwalowych, dzięki którym jest formacją rozpoznawalną wśród światowej klasy zespołów folklorystycznych.

Co w dorobku i tradycji zespołu ceni pani najbardziej?

Ziemia Bydgoska istnieje nieprzerwanie od 1958 roku. Przez wszystkie te lata zarówno ja, jak i moi poprzednicy, dbaliśmy o nieustanny rozwój artystyczny zespołu, aby był on uznawany za wizytówkę naszego miasta i regionu. Jesteśmy stowarzyszeniem (organizacją pożytku publicznego), którego celem jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Podejmujemy wiele inicjatyw, w kraju i poza granicami, i organizujemy wiele wydarzeń artystycznych, m.in. koncertów, których celem jest propagowanie polskiego folkloru, budowanie narodowej tożsamości oraz podtrzymywanie wartości kultury ludowej. Zespół promuje polską kulturę na arenie międzynarodowej, bardzo rozwinął współpracę z Polonią i Polakami za granicą.

Gala Nagród Marszałka - Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Gala Nagród Marszałka – Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Od lat Ziemia Bydgoska reprezentuje Bydgoszcz i województwo podczas koncertów i festiwali, krajowych i zagranicznych, zyskując sobie miano kulturalnego ambasadora regionu […] Wszystko to dzięki zaangażowaniu wielu pokoleń bydgoszczan i mieszkańców regionu, którzy tworzyli i tworzą grupę pasjonatów poświęcających swój wolny czas na krzewienie kultury i polskości. Członkami zespołu były i są uzdolnionych dzieci i młodzież z Bydgoszczy i regionu, a w ostatnich latach także obywatele Ukrainy i Brazylii, a nawet Polka z obywatelstwem amerykańskim.

Trudną do przecenienia wartością naszej pracy jest stworzenie tej swoistej rodziny zespołowej, do której należą członkowie zespołu, często też byli członkowie, a także ich rodziny i grono przyjaciół. Wielką wartością jest szeroka publiczność – nie tylko w Bydgoszczy i naszym województwie, ale również w całej Polsce i wśród Polonii, skąd odbieramy wyrazy sympatii dla tego co robimy.

Repertuar początkowo obejmował folklor Kujaw, Pałuk i Kaszub, potem również pieśni i obrazki taneczne z innych stron Polski, a także – z uwagi na wyjazdy zagraniczne – piosenki krajów, do których zespół podróżował. W kolejnych dekadach poszerzono go o folklor lubelski, łowicki, małopolski, góralski oraz tańce miejskie (…) [a następnie] o tańce i piosenki z Kurpiów Zielonych, Sieradza, Śląska Rozbarskiego, Beskidu Śląskiego oraz folklor Łemków. Szczególne miejsce zajmuje  program patriotyczny, w tym polskie tańce narodowe oraz pieśni patriotyczne i żołnierskie.

Gala Nagród Marszałka - Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Gala Nagród Marszałka – Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Na naszych trasach koncertowych znalazły się między innymi Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Serbia, Macedonia, Chorwacja, Czarnogóra, Malta, Gruzja i Turcja, a także Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia i Peru (…).

Jak długie są pani związki zespołem?

Do zespołu przyszłam w roku 1990, początkowo jako choreograf i instruktor tańca. W roku 2003 zostałam prezesem stowarzyszenia i do dzisiaj pełnię tę funkcję łącząc ją z kierownictwem artystycznym formacji.

 

Urząd Marszałkowski w Toruniu