„Frotaż liści i natury” – zajęcia wakacyjne dla dzieci w Dębowie

W czwartek, 01.08.2019 r. odbyły się dziewiąte zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane podczas wakacji przez Centrum Kształcenia i Szkołę Filialną w Dębowie.

Zajęcia pt. „Frotaż liści i natury” prowadziła instruktor Kamila Wełniak-Bohdanowicz.

Uczestnicy wymienili zasady spędzania czasu w lesie i wybrali się na spacer do lasu. Po drodze opowiedzieli o swoich licznych przygodach związanych z pobytem w lesie i podali przykłady działań człowieka, które mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Spacerując po obrzeżu lasu szukali skarbów natury, jak np.: liście, kora, jarzębina, żołędzie, suche trawy.

Dalsza część zajęć odbyła się w szkole. Dzieci wymieniły przykłady drzew i krzewów, jakie widziały podczas wycieczki. Zaprezentowały ich liście a najładniejsze okazy wykorzystały do prac plastycznych za pomocą techniki frotażu.

Technika polega na podłożeniu pod kartkę papieru przedmiotów o wyraźnej fakturze, delikatnym pocieraniu za pomocą takich środków plastycznych, jak: kolorowa kreda, węgiel rysunkowy, suche pastele, ołówki, kredki i na odwzorowaniu przedmiotu pod kartką.

Do zrobienia naszego frotażu natury uczestnicy skorzystali z kolorowej kredy i kredek. Większość prac wykonali w jednym kolorze i wypadły ciekawie. Niektórzy jednak mieszali kolory, przez co uzyskali jeszcze ciekawsze efekty.

Celem zajęć było otwarcie dzieci na otaczającą przyrodę, rozwijanie ich wrażliwości, zachęcenie do aktywności ruchowej i ekspresji plastycznej.

Na koniec dzieci otrzymały owocowe cukierki a część z nich skorzystała z komputerów i Internetu w Centrum Kształcenia. Udział w zajęciach brało 19 uczestników.

tekst i zdjęcia: Kamila Wełniak-Bohdanowicz