Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FE KP) 2021-2027 – tak nazywa się nasz nowy program regionalny, będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. Budżet programu to 1 753 miliony euro. Dziś (27 października) w Toruniu – z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu, samorządowców z całego regionu oraz pozostałych interesariuszy – odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne dokumentu.

– Przedmiotem konsultacji jest przyjęta przez zarząd województwa pierwsza wersja projektu programu regionalnego. Wchodzimy w niezwykle istotny z punktu widzenia programowania proces konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, który pozwoli nam dostosować przyjęte założenia i koncepcje do oczekiwań i potrzeb mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Filary, wokół których zbudowany jest nasz program regionalny, to zielony ład, czyli przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, nauka i rozwój technologiczny oraz konkurencyjna przedsiębiorczość.  

Projekt FE KP 2021-2027

Komisję Europejską reprezentowali podczas dzisiejszego spotkania zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Lucie Zackova i Cinzia Masina, która jest wicedyrektorem podobnej komórki w Dyrekcji Regionalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Obie omówiły szanse i wyzwaniach nowej perspektywy. Dyrektor Piotr Zygadło z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił stan negocjacji naszego kontraktu programowego oraz Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument, w którym Polska i Unia Europejska umawiają się co do tego w co zostaną w zainwestowane w obecnej siedmiolatce w naszym kraju środki w ramach unijnej polityki spójności.

Zakładamy, że także w styczniu będziemy mogli przesłać zaktualizowaną wersję projektu FE KP Komisji Europejskiej, by w lutym rozpocząć z nią negocjację programu. Planowany termin jego uruchomienia to lipiec przyszłego roku.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Konferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP