Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nakle na zajęciach z uczniami ZS im. prof. E. Chroboczka

Dnia 23.01.2020r., na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Alicji Jaśkowiak nakielscy policjanci przeprowadzili zajęcia z uczniami Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia. Tematyka obejmowała m.in. zakres wiadomości z zagrożenia terrorystycznego, w tym głównie w szkole, bezpiecznego korzystania z sieci internetowej, wykorzystywania Internetu do popełniania różnego rodzaju przestępstw. Mowa była również o cyberprzemocy, groźbach oraz hejcie. Policjanci przytoczyli odpowiednie regulacje prawne oraz przestrzegli, że publikowanie zdjęć bez zgody osoby uwiecznionej na fotografii, czy przerabianie zdjęć jest przestępstwem i w przypadku nieletnich grozi za nie odpowiedzialność przed sądem rodzinnym.

Ponadto ostrzegali także przed używkami, informując o konsekwencjach zdrowotnych eksperymentowania z alkoholem i e-papierosami. Przypominali też, że może być to jeden z przejawów demoralizacji nieletniego, a za zachowania niezgodne z obowiązującymi normami społecznymi grożą także kary zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zespół ds. promocji w Zespołu Szkół w Szubinie