Gmina Kcynia aktualizuje Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Kcynia opracowała aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji, która stanowi realizację zaleceń Urzędu Marszałkowskiego oraz wprowadza zmiany do listy głównych projektów rewitalizacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu (dostępny w zakładce Gminny Program Rewitalizacji – link: http://www.kcynia.pl/gminny-program-rewitalizacji-aktualizacja-listopad-2019.html

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje największe nasilenie problemów społecznych jak: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość lub niski poziom edukacji. Dodatkowo obszar można uznać za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości), środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne (np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny obiektów budowlanych). Na podstawie analizy obiektywnych wskaźników do rewitalizacji wyznaczono Osiedle II w Kcyni (ul. Poznańska, Dworcowa, Rynek, Szubińska, Cmentarna, Młyńska, Libelta, Strażacka, Kasztanowa, Sądowa, Ogrodowa, Nowa, Gliniana, Ceglana, Parkowa, Farna) oraz miejscowości Smogulecka Wieś, Tupadły, Chwaliszewo oraz Grocholin. W terminie od 20 do 29 stycznia br. można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu, dostępnego pod powyższym linkiem. Dokument zostanie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.

Uwagi do dokumentu można wysłać na adres poczty elektronicznej justyna.makarewicz@kcynia.pl

Justyna Makarewicz – Inspektor ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków Urząd Miejski w Kcyni